Documenten ALV Maart 2022

Algemene Ledenvergadering Noordzee Club 26 maart 2022

Het bestuur van de Noordzee Club nodigt U uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de Noordzee Club.
De vergadering wordt gehouden op zaterdag 26 maart om 12:30
Locatie: Jacht Club Scheveningen

De zaal is open vanaf 12:00.

Wij hopen van harte U daar te mogen ontmoeten.
Bestuur Noordzee Club


Hieronder staan de links naar de stukken voor de ALV van zaterdag 26 maart 2022:

Agenda

Verslag ALV april 2021

Verenigingsjaarverslag 2021

Financieel verslag 2021 en begroting 2022

Verslag van de Kascommissie