De Noordzee Club

De NoordzeeClub is de klasse-organisatie voor wedstrijdzeilende jachten. Het streven van de Noordzee Club is ondersteuning van organisatie en structuur te geven zodat de evenementen op een zo hoog mogelijk en plezierig niveau gevaren kunnen worden.

De NoordzeeClub is een vereniging van en voor haar leden. Ondersteuning vind plaats op het gebied van regelgeving, wedstrijdorganisatie, meetcontroles en het faciliteren van deelnemers op het gebied van handicap optimalisatie en scratchsheets. Bovendien wordt door het initiëren van Open Nederlandse Kampioenschappen en Verbondsbezem Competities het wedstrijdzeilen zo veel mogelijk bevorderd. Tevens zijn ieder jaar vertegenwoordigers van de Noordzee Club aanwezig bij het internationale IRC en ORC Congress om aanpassingen in de regelgeving van de handicapklassen te beoordelen en indien nodig zelf submissions in te dienen en deze te verdedigen.

De Noordzee Club organiseert wedstrijden in samenwerking met het Watersportverbond en de organiserende verenigingen op het IJsselmeer, de Zeeuwse wateren en de Noordzee onder ORC en IRC handicapsystemen voor volbemande jachten. Sinds een aantal jaren organiseert de Noordzee Club samen met de Stichting Shorthanded en organiserende verenigingen ook een aantal TwoHanded wedstrijden onder ORC handicap.

Lid worden Nog geen lid van de NZC?

Met slechts € 35,00 per jaar helpt u de klassenorganisatie voor gemeten jachten, zodat wij bijvoorbeeld de volgende taken kunnen uitvoeren:

  • Vertegenwoordigen van de wedstrijdzeilers bij de internationale ORC en IRC congressen en het Watersportverbond.
  • Coördineren van de wedstrijdkalender en het uitgeven van de glossy wedstrijdkalender.
  • Maken van proefmeetbrieven.
  • Borgen van kwaliteit en eerlijkheid van de wedstrijden.
  • Kennisoverdracht door het organiseren van bijeenkomsten, onderhouden van een actuele website en het versturen van digitale nieuwsbrieven.
  • Faciliteren van internationale wedstrijden zoals WK ORCi & Brewin Dolphin Commodores Cup.
  • Gezelligheid, zoals de (gratis) lunch in Pinn Mill en de jaarlijkse prijsuitreiking waarbij ieder lid van de Noordzee Club welkom is.

Wilt u meer informatie hebben of zich aanmelden als lid van de Noordzee Club? Download dan het aanmeldingsformulier en stuur deze ingevuld op naar de ledenadministratie.

Bestuur

Dirk-Jan Zweers

Voorzitter

Peter Tjalma

Penningmeester

Erik van Vuuren

Wedstrijd commissaris

Ad Lagendijk

Communicatie

Raymond Roesink

Voorzitter TC / Secretaris

Technische Commissie

Raymond Roesink

Voorzitter

Ab Pasman

Proef meetbrieven

Roy van Aller

Veiligheid

Arthur Pelzer

IRC deskundige

Erik-Jan de Ridder

Commissielid

Hans Colenbrander

Commissielid

Jacco Huijgen

Commissielid

Willem Ellemeet

Commissielid

Peter de Jong

Afvaardiging Verbond

Michiel Woort

Afvaardiging Verbond

Ereleden

R. Crul

Erelid

C. Dekking

Erelid

P. Vroon

Erelid

R. van Wely

Erelid

H. Zuiderbaan

Erelid

A. Pasman

Erelid

Speld van Verdienste

D. de Haan

Speld van Verdienste

P. de Ridder

Speld van Verdienste

H. Zuiderbaan

Speld van Verdienste

J. Valstar

Speld van Verdienste

B. Wiersma

Speld van Verdienste

R. van Aller

Speld van Verdienste

F. Sluyters

Speld van Verdienste

Mevr. J. van der Horst

Speld van Verdienste

L. Malmberg

Speld van Verdienste

T. de Groot

Speld van Verdienste

R. van Muyden

Speld van Verdienste

J. Kakebeeke

Speld van Verdienste

H. Sol

Speld van Verdienste (2016)

J. van der Starre

Speld van Verdienste (2016)

J.G. Boeve

Speld van Verdienste (2017)

L. van Raam

Speld van Verdienste (2019)

J.C. Hekhuis

Speld van Verdienste (2019)