Dag van het Wedstrijdzeilen 2018

Vooruitlopend op de Dag van het Wedstrijdzeilen 2018 op 24 november, willen we alvast een aantal documenten met jullie delen:

Daarnaast willen we met jullie van gedachten wisselen over de toekomst van de competitie. Hiertoe hebben we van drie personen hun ideeën ontvangen. Deze zullen tijdens de DvhWz verder worden toegelicht: