Laatste nieuws

Nationale Kampioenschappen

7 januari 2023 - De datums van de Nederlandse kampioenschappen 2023 staan vast. Hierbij zijn we, in overleg met de organiserende verengingen, zoveel mogelijk uitgegaan van de wensen van de zeilers. Voor de indeling van de klassen wordt uitgegaan van de klassegrenzen, gebaseerd op APH. Voor het toegestane aantal voorzeilen en spi's wordt de Noordzeeclub-tabel gehanteerd. De data voor de NK's zijn:


Verbondsbezemcompetitie

26 december 2022 - De Noordzee Club maakt zich hard voor veilige en eerlijke wedstrijden met grote velden, maar de ORC/IRC-velden kleiner zijn geworden. Vandaar ook dat de NZC, na uitgebreid contact met haar leden, zich opnieuw genoodzaakt ziet om voor een andere opzet van de competitie te kiezen. Afgelopen jaar zeilde 80% van de boten die meededen voor de Verbondsbezemcompetitie twee events. Met deze nieuwe opzet hopen we jullie te verleiden om aan minimaal drie events mee te doen!


Nieuwe bestuursleden

8 december 2022 - Tijdens de korte ALV, die op 19 november jl. plaats vond voorafgaand aan de Dag van het Wedstrijdzeilen, zijn met unanieme stemmen twee nieuwe bestuursleden benoemd. Eva Hermans vervult de functie van secretaris en Astrid de Vin die voor communicatie. Beiden waren dit jaar al actief in de 75 jaar Noordzee Club Lustrumcommissie, samen met Martine Vos en Michelle Witsenburg.


2022 Uitreiking Jaarprijzen

23 november 2022 - Op zaterdag 19 november vond in het clubhuis van WV Braassemermeer, de uitreiking plaats van de Verbondsbezems. Dit gebeurde na afloop van het middagprogramma van de Dag van het Wedstrijdzeilen. Met op de achtergrond het prettige stemgeluid van Brenda Bee en tussen de gangen van het walking dinner ontvingen de winnaars hun prijzen.


2022 Juryprijzen

23 november 2022 - Eveneens werden op zaterdag 19 november meerdere Special Awards uitgereikt. Onder de winnaars van deze juryprijzen, te weten de Flipperkast Prijs, Coolhaas Prijs, Pechvogelprijs en de Prins Hendrik der Nederlanden Prijs, waren toch enkele zeer aangenaam verraste, blije gezichten te zien.