Jaarkalender 2019, klassenindeling en competitie 2020

8 december 2018 - Tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen op 24 november zijn de jaarkalender en de klassenindeling voor 2019 besproken en is uitgebreid gediscussieerd over de opzet van de competitie vanaf 2020. Afgelopen week heeft het de Noordzee Club de reacties geëvalueerd en de jaarkalender vastgesteld.

De Dag van het Wedstrijdzeilen was zowel overdag als ’s avonds goed bezocht door zowel zeilers als wedstrijdorganiserende verenigingen. Dit leverde goede en diverse input op bij de verschillende agendapunten.

Wedstrijdkalender 2019
Dit jaar is de Noordzee Club vroeg begonnen met het bespreken van de kalender met de wedstrijdorganiserende verenigingen. Belangrijke doelen waren:

 • Goede spreiding over voor- en najaar
 • Minstens 1 weekend tussen de wedstrijden
 • Minder heen en weer tussen Noord en Zuid
 • Fonteinkruid om rekening mee te houden

Het is daarom fijn om te zien dat we de Flevorace terug kunnen verwelkomen op de kalender nu de organisatie heeft geluisterd naar de zeilers en terugkeert naar Enkhuizen!

De wedstrijdkalenders zien er als volgt uit:

Wedstrijdkalender ORC en IRC volledig bemand (beste 4 wedstrijden tellen mee)

20 - 21

april

Van Uden Reco Regatta

Stellendam

4 - 5

mei

Y-Toren Race (alleen ORC 3)

Durgerdam

18 - 19

mei

Almere Regatta 

Almere

28

mei

Vuurschepen Race 

Scheveningen - Harwich

31

mei

North Sea Race (alleen voor ONK en niet voor competitie)

Harwich - Scheveningen

8 - 10

juni

North Sea Regatta

Scheveningen

15 - 16

juni

Blue Water App Regatta

Lelystad

28 - 30

juni

Deltaweekend

Colijnsplaat

16 - 18

aug

Flevo Race

Enkhuizen

30 - 01

aug/sep

Damen Breskens Sailing Weekend

Breskens

21 - 22

sept

Lelystad Regatta

Lelystad-Haven

5 - 6

okt

Van Uden Reco Oktober Races

Medemblik

 • ONK ORC 1/2: Vuurschepen + North Sea Race + North Sea Regatta
 • ONK ORC 3: North Sea Regatta
 • ONK IRC: Damen Breskens Sailing Weekend

 

Wedstrijdkalender TwoHanded (beste 5 wedstrijden tellen mee)

20 - 21

april

Van Uden Reco Regatta

Stellendam

27

april

50 Mijl Shorthanded

Lelystad-Haven

25

mei

40 Mijl van BRU

Bruinisse

28

mei

Vuurschepen Race 

Scheveningen - Harwich

31

mei

North Sea Race

Harwich - Scheveningen

8 - 10

juni

North Sea Regatta

Scheveningen

15 - 16

juni

Blue Water App Regatta

Lelystad

28 - 30

juni

Deltaweekend

Colijnsplaat

20 - 26

juli

Scheveningen 500 (factor 1.5)

Scheveningen - St. Malo

16 - 18

aug

Flevo Race

Enkhuizen

30 - 01

aug/sep

Damen Breskens Sailing Weekend

Breskens

6 - 7

sept

100 Mijl  (Bruine Bank Race)

Scheveningen

21 - 22

sept

Lelystad Regatta

Lelystad-Haven

5 - 6

okt

Van Uden Reco Oktober Races

Medemblik

 • ONK TwoHanded: Vuurschepen + North Sea Race + North Sea Regatta

 

In navolging van de “Colin Archer Memorial” in 2018 wordt in 2019 de “Scheveningen 500” aan de TwoHanded kalender toegevoegd. Dit kan een mooie aanbrengwedstrijd en training zijn richting Cowes voor de Fastnet Race

Klassenindeling
Een door de Noordzee Club gehouden enquête over de methodiek (CDL of GPH) leverde geen overtuigende voorkeur op. Besloten is om voor de indeling in 2019 terug naar GPH te gaan, omdat dit beter aansluit bij de diversiteit aan banen waarop wordt gevaren en het biedt betere aansluiting op de IRC TCC indeling. De klassenindeling is gereed, maar nog wel op basis van de 2018 ratings. Voor definitieve vaststelling van de klassengrenzen wachten we nog op de vrijgave van de 2019 software door ORC om te bepalen of de gekozen grenzen nog moeten worden bijgesteld. Dit zal naar verwachting deze maand of anders vroeg in 2019 zijn. De concept klassenindeling ziet er als volgt uit:

Klasse ORC

Klassengrenzen

Klasse IRC

Klassengrenzen

ORC 1

GPH < 600

IRC 1

TCC ≥ 1,050

ORC 2

600 ≤ GPH < 630

IRC 2

TCC < 1,050

ORC 3

630 ≤ GPH < 750

IRC 3 (alleen Breskens)

TCC < 1,000

ORC 4

GPH ≥ 750

 

 

 

 • Deze indeling levert drie klassen op van vergelijkbare omvang en goede onderlinge competitie.
 • Voor de competitie vormen ORC 3 en 4 één klasse. In competitie evenementen vormen ze dus één startgroep, maar de organisatoren hebben de mogelijkheid voor ORC 3 en ORC 4 aparte klassementen te maken en prijzen uit te reiken.

Competitie 2020 en verder
In Nederland zien we net als elders in de wereld een terugloop van het aantal certificaathouders en deelnemers aan wedstrijden. In 2015 waren er nog 1265 ORC meetbrieven in Nederland. Dit jaar nog 880, een daling van 30%. In deelname aan competitiewedstrijden is de daling nog sterker: 596 teams in 2015 tegenover 246 in 2018. 

Het doel van het hebben van een competitie is om deelname aan wedstrijden te stimuleren. Blijkbaar slagen we er als wedstrijdorganiserende verenigingen en klassenorganisatie niet in om de dalende trend te stoppen. De interesse voor wedstrijden lijkt ook te verschuiven van korte baan naar langere afstanden.

Daarom heeft de Noordzee Club voorafgaand aan de Dag van het Wedstrijdzeilen de vraag gesteld aan wedstrijdzeilend Nederland om mee te denken over een nieuwe opzet van de competitie vanaf 2020. We mochten drie voorstellen ontvangen die werden “gepitcht” tijdens deze Dag (met dank aan Arjan van der Starre, Roland Berends en Leo van Raam). Zie http://www.noordzeeclub.nl/diversen/dag-van-het-wedstrijdzeilen-2018/ voor de drie voorstellen. Na de pauze hebben we een levendige discussie gehad over deze voorstellen en andere ideeën om de competitie aantrekkelijk te maken voor bestaande en nieuwe wedstrijdzeilers. Deze ideeën gaan de komende maand verder worden uitgewerkt door de Noordzee Club als klassenorganisatie en een groep van zeilers die zich tijdens de Dag van het Wedstrijdzeilen heeft gevormd:

 • John van der Starre
 • Casparus Vlasblom
 • Gerd-jan Poortman
 • Ysbrand Endt
 • Nic Bol
 • Arjan van der Starre
 • René Bollen

Het plan is om tijdens de ALV van de Noordzee Club in maart 2019 (noteer 17 maart 2019 alvast in de agenda) het plan voor de competitie gereed te hebben en voor te leggen aan de leden van de Noordzee Club.

Ben je nog geen lid van de Noordzee Club maar wil je graag het werk van deze klassenorganisatie steunen? Kijk dan op http://www.noordzeeclub.nl/club-lidmaatschap/ en wordt voor slechts €35 per jaar lid.

ORC IRC 2H DQTC

Prijsuitreiking Verbondsbezems 2018

8 december 2018 - Zaterdagavond 24 november 2018 zijn de jaarprijzen van de Noordzeeclub uitgereikt, hieronder de felbegeerde Verbondsbezems. Drie bijzondere prijzen zijn uitgereikt en in totaal... Lees verder

Almere Regatta 2019 al in de startblokken

24 december 2018 - Zoals gebruikelijk de laatste jaren is de Almere Regatta weer de eerste met de informatie over de AR. Noteer de data voor de 9e editie van de Almere Regatta. We gaan langzamerha... Lees verder

>