Opleidingen Klassencontroleurs en Verbondsmeters

12 augustus 2020 - Voor eerlijke wedstrijden is het nodig dat schepen goed zijn gemeten en dat er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de schepen die aan de start bij een evenement verschijnen nog voldoen aan de ..............

gegevens zoals die op het rating certificaat staan vermeld. De Regels voor Wedstrijdzeilen schrijven hierover:
"RvW 78.1 Terwijl een boot wedstrijd zeilt, moeten de eigenaar van een boot en enig andere verantwoordelijke persoon ervoor zorgen dat de boot blijft voldoen aan zijn klassenvoorschriften en dat zijn meet- of handicapcertificaat, indien voorgeschreven, geldig blijft."

Het meten van schepen om een certificaat te kunnen afgeven gebeurt door Verbondsmeters en de controles tijdens evenementen door zogenaamd Klassencontroleurs. Beiden zijn onmisbaar in onze sport!

Binnen onze ORC en IRC klassen is het lastig om voor alle evenementen Klassencontroles te organiseren. Net zoals een groot deel van de organisaties op vrijwilligers draaien, zijn ook de Klassencontroleurs vrijwilligers. Bij alle Kampioenschappen en het liefst ook bij alle wedstrijden die meetellen voor de Noordzee Club Verbondsbezem Competitie moeten deze steekproefcontroles worden uitgevoerd. Die groep is hard toe aan uitbreiding en daarom via deze weg ook de oproep aan geïnteresseerden om je te melden zodat we ook in de toekomst kunnen waarborgen dat schip en certificaat in overeenstemming zijn bij evenementen.

De eerste stap richting Klassencontroleur is het volgen van de cursus Uitrustingscontrole.  In deze cursus leer je wat je moet weten om mee te kunnen helpen bij een Uitrustingscontrole tijdens een wedstrijd. Je vindt deze cursus op de Watersport Academy Online van het Watersportverbond.Deze cursus is een goede opstap richting de opleiding tot Klassencontroleur. Deze opleiding is niet online te volgen, maar wordt door het Watersportverbond georganiseerd. Heb je interesse om deze opleiding te volgen, stuur dan een mail naar de Technische Commissie van de Noordzee Club (tc@noordzeeclub.nl). Wij zullen je dan in contact brengen met de juiste personen bij het Watersportverbond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORC IRC 2H DQTC

Verplichte kielinspectie uitgesteld tot 1 januari 2022

12 augustus 2020 - Binnen de Offshore Special Regulations is eind vorig jaar een wijziging opgenomen voor een verplichte kielinspectie voor OSR categorieën 0 t/m 3. Deze wijziging zou per 1 januar... Lees verder

We gaan los, wie worden de nieuwe ORC Kampioenen?!

2 september 2020 - Het coronavirus houdt ons nog steeds bezig maar gelukkig, op de valreep gaan er dit jaar nog een aantal mooie ORC kampioenschappen van start! .................. Lees verder

>