Samenwerking tussen ORC en IRC gaat door!

30 oktober 2018 - Sarasota, Florida, USA – Vertegenwoordigers van de RORC en ORC hebben elkaar, voorafgaand aan de start van de Rolex Middle Sea Race, bij de Royal Malta Yacht Club ontmoet om de verdere samenwerking tussen IRC en ORC op technisch niveau en de toekomst van een gezamenlijk offshore wereldkampioenschap te bespreken.

Beide partijen zijn het er over eens dat het The Hague Offshore World Championship deze zomer, met een gecombineerde uitslag op basis van IRC en ORC, een succes was op velerlei vlakken. Opvallend waren de bereidheid van de technische staf van zowel IRC als ORC om snel oplossingen te vinden voor verschillen in metingen én het feit dat de overgrote meerderheid van de deelnemers van mening was dat gecombineerd scoren het mogelijk maakte dat schepen die normaliter onder verschillende meetsystemen varen competitief tegen elkaar konden strijden.

Beide door World Sailing erkende meetsystemen, IRC en ORC, zijn overeengekomen om op technisch niveau verder te spreken over de doorontwikkeling van het Universal Measurement System (UMS), dat het eenvoudiger moet maken om wereldwijd schepen op basis van één set meetgegevens een meetbrief te verstrekken uit verschillende rating systemen.

Daarnaast is ook afgesproken dat het IRC betrokken wordt bij de keuze van de toekomstige locaties voor het gezamenlijke Offshore World Championship en dat in het belang van de sport en de organisatie van deze evenementen een gezamenlijk WK iedere twee jaar zal worden gehouden, startend in 2020. (Red: het “Offshore Classes and Event Committee” heeft tijdens het ORC congres in Sarasota aangekondigd het bid van de New York Yacht Club te ondersteunen voor het organiseren van een gecombineerd WK in 2020)

 
Photo credits: Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship 2018

ORC voorzitter Bruno Finzi is tevreden met deze samenwerking: “We zijn tevreden dat er een gedeelde visie is over een gezonde toekomst voor offshore zeilen. Dit zal de vele duizenden teams die strijden in deze tak van sport vertrouwen geven dat er een helder pad is richting populaire en competitieve wereldkampioenschappen.”

RORC Commodore Steven Anderson is ook enthousiast over het resultaat: “Het was een hele positieve discussie. Mijn dank gaat uit naar Bruno voor deze positieve en open aanpak. Beide organisaties zijn het er over eens dat het gecombineerde WK een groot succes was en dat de organisatie een excellent evenement heeft neergezet. Het besluit voor het WK in 2020 is nog niet genomen en de RORC is graag betrokken bij dit besluit en wij denken dat een tweejaarlijks gezamenlijk WK ook aantrekkelijk is voor schepen vanuit een andere regio dan waar het WK wordt georganiseerd.”

Tijdens de jaarlijkse conferentie van World Sailing die op dit moment wordt gehouden in Sarasota (Florida) zal verder worden gesproken over de samenwerking.


Photo credits: Sander van der Borch / The Hague Offshore Sailing World Championship 2018

ORC IRC

Zeilrace & Rally gaat verder onder de nieuwe naam Scheveningen500

23 oktober 2018 - Stichting Zeilrace & Rally organiseert voor de 17de keer een Race en Rally met de start in Scheveningen en voor 2019 is als finish St. Malo Frankrijk gekozen onder de nieuwe naa... Lees verder

Prachtige zeildag met een mooie wind tijdens november Goofies

13 november 2018 - Vorige maand lukte het door gebrek aan wind niet om alle zeilers over de start te krijgen. Nu was er voldoende wind om een “normale” Goofies zeilrace te kunnen varen. In combina... Lees verder

>