Van Bemanning- naar Wedstrijdlicenties

29 mei 2020 - Wij hebben net als veel van onze leden kennis genomen van het voornemen van het Watersportverbond om het systeem van wedstrijd- en bemanningslicenties te herzien door het .....................

afschaffen van de bemanningslicentie en het voor alle bemanningsleden verplicht stellen van een veel duurdere wedstrijdlicentie.
 
De Noordzee Club is als klasse-organisatie van ORC en IRC gemeten boten geen tegenstander van veranderingen. Die zitten in ons DNA. Echter, wij kunnen ons als Noordzee Club niet vinden in de inhoudelijkheid van de aangevoerde argumenten en evenmin in de wijze van communicatie. Dat hebben wij ook kenbaar gemaakt bij het Verbond.
 
Niet alleen de Noordzee Club is in het geweer gekomen tegen deze maatregel, maar over een breed front hebben watersportverenigingen en klasse-organisaties zich laten horen.
 
Dat heeft effect gehad. Op de korte termijn zijn de tarieven voor het seizoen 2020 - of wat daarvan nog resteert na het opheffen van de Corona-maatregelen - fors verlaagd. Een maandlicentie is in prijs verlaagd van €23,70 (26 jaar en ouder) naar €5,00. 
 
Voor 2021 en verder zal het Verbond de dialoog zoeken om te komen tot een degelijk draagvlak. De Noordzee Club zal actief betrokken zijn bij deze dialoog om zo voor onze leden en de wedstrijdzeilsport tot het beste resultaat te komen. Wordt vervolgd….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORC IRC 2H

W Ocean Racing, the First Dutch Entry in The Ocean Race

28 mei 2020 - Despite the uncertain times and Corona crisis we currently live in, the first Dutch entry for The Ocean Race is a fact! W Ocean Racing announced their participation and start of... Lees verder

Uitstel of Afstel: Nederlandse Kampioenschappen & Verbondsbezem Competitie

5 juni 2020 - Geen North Sea Race, geen Deltaweekend, een ongekende situatie waarin tal van mooie events geen doorgang vinden: dit maken we hopelijk maar een keer in ons leven mee! De conseq... Lees verder

>