Verplichte kielinspectie uitgesteld tot 1 januari 2022

12 augustus 2020 - Binnen de Offshore Special Regulations is eind vorig jaar een wijziging opgenomen voor een verplichte kielinspectie voor OSR categorieën 0 t/m 3. Deze wijziging zou per 1 januari 2021 van ............................

kracht worden, maar tijdens het laatste overleg van de "Special Regulations Sub-Committee" van World Sailing is de invoering met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Deze wijziging houdt in dat schepen die deel willen nemen aan wedstrijden in deze categorieën, niet meer dan 24 maanden voorafgaand aan een evenement een inspectie van de kiel hebben moeten laten uitvoeren. Deze inspectie staat beschreven in artikelen OSR 3.02.2/3/4:


https://www.sailing.org/tools/documents/OSR20202021-[25845].pdf

Met het uitstel hebben eigenaren nu meer tijd gekregen om de inspectie te laten uitvoeren. Als Noordzee Club hebben we met een aantal werven contact gehad waar regelmatig wedstrijdschepen worden onderhouden. Deze werven hebben aangegeven deze voorgeschreven inspectie goed te kunnen uitvoeren. Aandachtspunt is dat dit het beste kan gebeuren op het moment dat de boot het water uit gaat en niet na het onderhoud. Daarbij kan op het moment dat de boot nog in de kraan hangt al een deel van de controles worden gedaan. Wilt u daar gebruik van maken, meldt dit dan tijdig bij de betreffende werf zodat ze er tijd voor kunnen inruimen bij het kranen.

In het najaar proberen we met een aantal werven een gezamenlijke dag te organiseren zodat er binnen Nederland een standaard aanpak conform de World Sailing voorschriften wordt gehanteerd door de verschillende werven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORC IRC 2H

European Tour of The Ocean Race Confirmed by Richard Brisius

3 augustus 2020 - The start of The Ocean Race is postponed to October 2022, due to the Covid-19 pandemic. While announcing a new 10 year plan, plans for a .................. Lees verder

Opleidingen Klassencontroleurs en Verbondsmeters

12 augustus 2020 - Voor eerlijke wedstrijden is het nodig dat schepen goed zijn gemeten en dat er steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of de schepen die aan de start bij een evenement verschijnen... Lees verder

>