Wedstrijdorganisatie

Bij het organiseren van wedstrijden komt veel kijken. Het is niet slechts een kwestie van een baan uitleggen, de startprocedure inzetten en de finishtijden noteren. De wedstrijdleider en het organisatiecomité organiseren eigenlijk alles rond de wedstrijden.

In overleg met de organiserende vereniging worden tijdig de Notice of Race opgesteld gevolgd door de Sailing Instructions waarin alle details van de wedstrijden worden vastgelegd. Veel nuttige informatie en downloads zijn te vinden op deze pagina van site van het Watersportverbond. 

Op de website van World Sailing staan standaard sjablonen voor de Notice of Race en de Sailing Instructions. De Noordzee Club heeft voor de wedstrijdorganisaties een standaard marifoon protocol opgesteld. Dat helpt met een éénduidig beeld voor zowel organisaties als wedstrijdzeilers zodat beiden na een eerste investering in tijd en aandacht door kunnen bouwen op eerdere ervaringen.

De wedstrijdorganisatie heeft daarnaast de zorg voor voldoende ribs, boeien in de kleur die overeenstemmen met de kleuren vastgelegd in SI en alles wat er verder komt kijken bij de organisatie van wedstrijden.

De wedstrijdleider moet natuurlijk bekend zijn met de startprocedures en hoe hij dient om te gaan met variabelen van wind en stroming.

Verder moeten er voldoende vrijwilligers en officials zijn voor de start- en finishschepen, de ribs, de controles en het protestcomité. 

De uitrustingscontroleurs zijn belangrijk voor de veiligheid en de eerlijkheid van de wedstrijden. Hun controles vallen uiteen in (i) de inspectie van de vereiste veiligheidsmaterialen en (ii) de controle of de afmetingen van de zeilen etc. overeenkomen met de meetbriefgegevens. 

Verder kan een wedstrijdorganisatie niet zonder protestcomité. De juryleden hebben een belangrijke taak om mogelijke protesten correct te behandelen. Kennis van de regels en het proces zijn voor die officials essentieel.

Tenslotte, uit ervaring is bekend dat een wedstrijdorganisatie er niet aan ontkomt dat er tijdens een evenement nog veel geïmproviseerd moet worden. Communicatie tussen zeilers en de organisatie is derhalve heel belangrijk voor een geslaagd evenement.