ORC - Stapgewijs

Het Watersportverbond en de Noordzee Club bieden een ORC Club meetbrief aan via een ‘eigen verklaring’ mits er een lijnenplan van je boot beschikbaar is in de internationale ORC database of aangeleverd kan worden door de ontwerper.

Wat zit er achter?

In de internationale ORC-database is van vele typen boten het lijnenplan en de tuigage bekend. Als je als eigenaar een paar eenvoudige gegevens via een web-formulier opgeeft, zal het rekenprogramma van het ORC de ontbrekende gegevens zelf invullen o.b.v. een aantal aannames. Daarbij worden reserves ingebouwd die in de basis leiden tot een minder gunstige handicap in vergelijking met een boot die wel op meer punten gemeten is. De handicap die zo ontstaat zal dus niet de beste zijn. Maar deze is nauwkeurig genoeg om competitief aan ORC-wedstrijden te kunnen deelnemen.

Voor een ORC Club meetbrief zijn minimaal de E (onderlijklengte) en P maat (voorlijklengte) van het grootzeil en de voorlijklengte en de LPG-maat (lengte loodlijn schoothoek naar voorlijk) van het voorzeil voldoende. Deze kunnen ook door een zeilmaker worden geleverd. Van de spinnaker/gennaker hoef je alleen de oppervlakte op te geven. Meer informatie over de waarde op het aanvraagformulier kun je vinden op de website van het ORC, www.orc.org onder measurements.

Naar een ‘betere’ handicap

Het ORC maakt van vele variabelen gebruik om de rating te bepalen. Hoe meer maten van je boot gemeten worden, hoe nauwkeuriger de handicap wordt bepaald. Ook wordt die voordeliger omdat de reserves die ingebouwd zitten in de veronderstellingen van de ontbrekende waarden vervallen.

Wil je een betere handicap? Laat dan je boot ORC meten door een erkende meter en de zeilen door een erkende zeilmaker. Dan wordt de rating nauwkeuriger bepaald. Een ORC-meting vraag je aan via: https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie/rating-formulieren

In Nederland streven we naar ORC Club boten die zo veel als mogelijk gemeten zijn. Alleen de schroef, de mast en de stabiliteit worden bij ORC Club niet gemeten. Dat gebeurt wel voor een ORCi meetbrief.  

De ORCi (i = international) meetbrief gaat nog een stapje verder

Dan worden ook de schroefinstallatie, het mastgewicht en de stabiliteit gemeten. Dat levert de meest nauwkeurige meting van een boot met veelal een gunstiger handicap. Een ORCi-meetbrief is vereist voor deelname aan EK’s en WK’s.

Ook als je niet aan deze wedstrijden deelneemt kan je wel (deels) dit soort metingen laten uitvoeren. 

Hoe vraag je een ORC-meetbrief aan?

  1. Vul het web-formulier op de site van het Watersportverbond in. Vraag indien gewenst hulp van een van de klassenmeters. En kijk op www.orc.org voor meer informatie.
  2. De meetbrief krijg je toegestuurd van het Watersportverbond inclusief een zeilnummer, voorzie de zeilen van dit nummer.
  3. Vraag een persoonlijke wedstrijdlicentie aan als verantwoordelijke persoon en een bemanningslicentie voor de bemanning.
  4. Vaar je eerste wedstrijd.

Groepsmeting

De Noordzee Club stimuleert dat meer boten gemeten worden. Daartoe worden groepsmetingen georganiseerd. Als je jouw boot in een gratis groepsmeting laat meten en je lid wordt van de Noordzee Club is het eerste jaar lidmaatschap gratis.

Veel gestelde vragen