Vermoed je afwijkingen van de ORC meetbrief?

Als je tijdens een wedstrijd het idee hebt dat een tegenstander niet aan zijn of haar meetbrief voldoet, is een protest indienen op basis van RvW artikel 78.1 de juiste weg.

Buiten de wedstrijden om kan - bij gerede twijfel over de kwaliteit van de eigen meetbrief, of die van een ander - een verzoek tot toetsing worden ingediend bij de Technische Commissie van de NZC.

Het goed onderbouwde verzoek moet worden ingediend bij TC@noordzeeclub.nl met kopie aan ORCsupport@noordzeeclub.nl

Hiervoor geldt de volgende procedure:

1. Na ontvangst van een schriftelijk en gemotiveerd verzoek zal de Technische Commissie het verzoek beoordelen.

2. Als de Technische Commissie van mening is dat de meetbrief herzieningen behoeft, zal zij het Noordzee Club bestuur (klassenorganisatie ORC) vragen een verzoek tot hermeting of aanpassing te doen bij het Ratingoffice.

3. Het Ratingoffice stuurt het verzoek van het NZC bestuur door aan de eigenaar en er worden acties ondernomen om de meetbrief te verbeteren.

4. De aanvrager wordt door de Technische Commissie ingelicht over de beoordeling en de eventuele vervolgstappen.