Nieuwe bestuursleden

8 december 2022 - Tijdens de korte ALV, die op 19 november jl. plaats vond voorafgaand aan de Dag van het Wedstrijdzeilen, zijn met unanieme stemmen twee nieuwe bestuursleden benoemd. Eva Hermans vervult de functie van secretaris en Astrid de Vin die voor communicatie. Beiden waren dit jaar al actief in de 75 jaar Noordzee Club Lustrumcommissie, samen met Martine Vos en Michelle Witsenburg.


2022 Juryprijzen

23 november 2022 - Eveneens werden op zaterdag 19 november meerdere Special Awards uitgereikt. Onder de winnaars van deze juryprijzen, te weten de Flipperkast Prijs, Coolhaas Prijs, Pechvogelprij... Lees verder

Verbondsbezemcompetitie

26 december 2022 - De Noordzee Club maakt zich hard voor veilige en eerlijke wedstrijden met grote velden, maar de ORC/IRC-velden kleiner zijn geworden. Vandaar ook dat de NZC, na uitgebreid conta... Lees verder

>