IRC Klasse

Naast het ORC is er het IRC, dit is een internationale rating die de fysieke waardes van de boot meet. Deze waardes hoeven niet opgemeten te worden door een meter, maar deze mag je zelf opmeten. Het IRC wordt ook voornamelijk gebruikt voor wedstrijden in Groot Brittannië en België. De IRC meetbrief dien je ieder jaar zelf te verlengen. Heb je een One design boot, dan vraag je een IRC meetbrief aan. Ook is het mogelijk een proefcertificaat aan te vragen. Met het proefcertificaat krijg je een indruk van wat de gevolgen zijn op jouw IRC rating. 

Meer informatie over de IRC rating vind je op:

Veel gestelde vragen

Heb je vragen over de IRC klasse? Hieronder staan veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

 • Sinds 1-1-2008 is het Watersportverbond de Nederlandse  vertegenwoordiger voor IRC. Een meetbrief aanvragen doet u door het sturen van  een ingevuld aanvraagformulier naar wedstrijdsport@watersportverbond.nl. Het aanvraagformulier kunt u bij documenten op de IRC rating pagina downloaden. 

 • Een IRC meetbrief verloopt op 31 december van het jaar dat  deze is uitgegeven.

 • Nee. Begin januari ontvangt iedere meetbriefhouder een  verlengings aan- vraag formulier en een IRC jaarboek. Verlenging doet u door het  retourneren van het ingevulde formulier. Met het formulier kunnen tevens  wijzigingen worden door gegeven.

 • Nee, u kunt uw meetbrief eenvoudig laten activeren via een verlengingsaanvraag.  Mocht uw meetbrief meerdere jaren niet verlengd zijn neem dan contact op met  het rating office onder overlegging van de verlopen meetbrief. In het algemeen  zal voor meetbrieven die meer dan vier jaar zijn verlopen een nieuwe aanvraag  geëist worden.

 • Alle zeilnummers voor Nederlandse schepen, onafhankelijk van  de klasse worden uitgegeven door het Watersportverbond. Een zeilnummer vraagt u  aan bij het Rating Office. Bel naar 030-3077500 of stuur een e-mail naar Wedstrijdsport@watersportverbond.nl.

 • De belangrijkste informatiebron is het IRC jaarboek. U kunt een  exemplaar aanvragen bij het Watersportverbond. Verder is veel informatie te  vinden op www.ircrating.org

 • Neen, IRC is een zelfmeet systeem. U kunt zelf de gegevens  verzamelen. U kunt zelf meten, maar ook fabrikanten- of zeilmaker gegevens zijn  acceptabel. Hebt u al een ORC Club meetbrief dan kunt u de meeste gegevens  daaruit overnemen.

 • Ja, desgewenst kunt u een gecertificeerde meter van het  Watersportverbond uw boot laten meten. Ook de Noordzee Club kunt u via irc@noordzeeclub.nl om advies vragen.

 • Om het verzamelen van de gegevens te vereenvoudigen beschikt  het RORC voor veel typen productie schepen over standaard romp gegevens. Zie  werkblad 3 van het aanvraagformulier.

 • Nee, voor het invullen van het aanvraagformulier voldoet de ‘displacement’ op de ORC Club meetbrief of het door de leverancier opgegeven gewicht. Voor een endorsed meetbrief (zie verder) kan wel een weging noodzakelijk zijn. In het algemeen zal wegen wel een gunstiger  handicap opleveren. Wegen is echter ook kostbaar.

 • Voor het wegen is een kraan met een één-punts ophanging, een  gekalibreerde meetcel (loadcell) en een bevoegd meter nodig. Een individuele weging  kunt u bij het Watersportverbond aanvragen. De Noordzee Club organiseert bij  voldoende belangstelling collectieve weegdagen. Opgeven hiervoor op irc@noordzeeclub.nl

 • De tarieven worden berekend per meter lengte over alles. Een  nieuwe meetbrief voor een 36 voeter kost bijvoorbeeld € 150. In het tweede en  volgende jaren bedraagt de verlenging € 130. Bedragen zijn exclusief de  startlicentie van € 30.

 • Bij een endorsed meetbrief zijn de meetgegevens gevalideerd door het rating office. Afhankelijk van het type boot en de eerder verstrekte  gegevens kan dit betekenen dat een boot alsnog door een onafhankelijke meter  gemeten moet worden of dat een weging moet plaats vinden. E.e.a ter beoordeling van het rating office.

 • Neen. Alleen voor bepaalde internationale topwedstrijden of  (open) nationale kampioenschappen is een endorsed meetbrief vereist. In dat  geval staat het in het NoR voorgeschreven.

 • Neen bij IRC is bemanningsgewicht geen factor in de rating  berekening en mag je met net zoveel bemanning varen als je wilt. Bij  kampioensevenementen kan een endorsed meetbrief voorgeschreven zijn. In een  dergelijk geval mag het op de meetbrief aangegeven aantal personen niet  overschreden worden.

 • Ja, de Technische Commissie van de klassenorganisatie kan van advies dienen. Stuur daarvoor een e-mail naar irc@noordzeeclub.nl