ORC Sportboat Class

Na de start in 2016 met een aparte competitie voor ORC Sportboten die in 2017 werd gecontinueerd, was er in 2018 weinig animo vanuit de potentiele deelnemers om tijdens Nederlandse evenementen in de ORC Sportboten Klasse uit te komen.

Voor (internationale) deelname in de ORC Sportboten Klasse en klassenregels wordt verwezen naar de website van de ORC:
ORC Sportboat Class Rules 2019


Om deel te nemen in de ORC Sportboat klasse is een ORC meetbrief vereist waarop de IMS divisie ‘Sportboat’ aangeeft. Dit wordt automatisch weergegeven op de meetbrief, hier zijn geen extra handelingen of kosten aan verbonden.

Zie tevens de website van het Watersportverbond:
https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdsport/wedstrijddocumentatie/https://zeilen.watersporters.nl/wedstrijdzeilen/meetbrieven-en-licenties/orc-ratingsysteem/

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen